Szombat

2019. március 16. , szombat
VIDOR

Mennyei Édesanyánk, Te vagy minden létező közt a legfölségesebb! Az emberiség legdicsőbb Asszonya vagy! Könyörögj értünk, tévelygőkért, akik oly gyengék vagyunk, bizonytalanok. Jót várunk a világtól, és mégis eltávolít bennünket Istentől a rossz. Járj közben értünk, hogy hűségesek maradjunk Fiadhoz, ragaszkodjunk hozzá, mert ő a mi Megváltónk, és általa nyerjük el az örök életet.

ÁLDÁS BÉKESSÉG!