Szőkefalva a Kis-Küküllő folyó középső szakaszán, a folyó bal partján fekszik, az Erdélyi-medence középső részén, Dicsőszentmártontól északra 2 km-re, Marosvásárhelytől, a megyeszékhelytől 33 km-re...

Nagy hálával és örömmel a szívünkben értesítjük kedves hallgatóinkat, hogy újabb területeket „hódít” Isten szava. Beindult a borszéki adónk és ezáltal a gyergyói medencében - a 94,4 FM...

Nagy örömmel értesítjük kedves hallgatóinkat, hogy ma, 2018. március 30-án megszólalt az Erdélyi Mária Rádió hangja Szatmárnémetiben a 92,3 FM hullámhosszon. Köszönetet mondunk elsősorban a...

A zsolozsma imádságnak még mélyebb megismerésére, átélésére hívjuk hallgatóinkat, lehetőséget kínálva egyben arra, hogy bekapcsolódjanak egy szerzetesi közösség reggeli imájába. Február 1-től, azaz...

1
2
3
4
2018. június 18. , hétfő

Szőkefalva a Kis-Küküllő folyó középső szakaszán, a folyó bal partján fekszik, az Erdélyi-medence középső részén, Dicsőszentmártontól északra 2 km-re, Marosvásárhelytől, a megyeszékhelytől 33 km-re, Maros megyében. Szomszédos települések: Vámosgálfalva, Magyarsáros, Botorka, Dicsőszentmárton, Csüdőtelke, Küküllőpócsfalva.

2018. június 11. , hétfő

Szilágysomlyó Szilágy megyében, Szatmárnémetitől 74 km-re délre, Zilahtól 25 km-re északnyugatra fekszik, Bükk, Pusztacsehi és Somlyócsehi tartozik hozzá. A helységet kettészeli a Kraszna folyó. Nevének eredetéről P. Szathmári Károly írja „A somló lassan omladozó hegyet jelent hazánkban mindenütt”.

2018. június 6. , szerda

Nagy hálával és örömmel a szívünkben értesítjük kedves hallgatóinkat, hogy újabb területeket „hódít” Isten szava. Beindult a borszéki adónk és ezáltal a gyergyói medencében - a 94,4 FM hullámhosszon - rádiókészüléken is fogható az Erdélyi Mária Rádió műsora.

2018. június 4. , hétfő

Szatmárnémeti Románia észak-nyugati szögletében, a Szamos folyó völgyében, 126 méterrel a tengerszint felett fekszik. A Szamos egyik - később kiszáradt - ága által elválasztott Szatmár/ és Németi egyesüléséből 1715-ben lett e néven szabad királyi várossá.

2018. május 30. , szerda

Gyergyószentmiklós Hargita megye harmadik legnépesebb városa, az egykori Gyergyószék központja. Csíkszeredától 59 km-re északnyugatra a Békény-patak hordalékkúpján, a Gyergyói-medence keleti szélén fekszik.

2018. május 23. , szerda

Szováta, Maros megyében, a Székely-Sóvídék központja, európai hírű üdülőváros. Marosvásárhelytől 60 km-re keletre, a Mezőhavas délnyugati előterében, a Szovátai-medencében fekszik. A Kis-Küküllőbe siető Juhod, Sebes, Szováta és Szakadát patakok hordalékkúpjaira épült. 1955 óta város.

2018. május 17. , csütörtök

Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, Romániában, Hargita megyében. A katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünkösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú. A falu Csíkszereda központjától 3 km-re északkeletre, a Somlyó-patak völgyében telepűlt.

2018. május 15. , kedd

Tematikus napjaink keretében folytatjuk elmélkedéseinket a legszentebb Oltáriszentségről. E havi mottónk: „Aki méltatlanul eszi a kenyeret és issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét.” Sokszor elhangzik a felszólítás: „gyermekem, add nekem a te szívedet!”. Igen, hadd adja bele Isten önmagát, Jézus Krisztus teste és vére által.