Imádság a Nagyboldogasszonyhoz

Szűz Mária, te vagy az én királynőm! Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján a te oltalmadba, különös...

Bihar községközpont, Bihar megyében. Hegyközkovácsi tartozik hozzá. Nagyváradtól 12 km-re északra, a Kösmő-patak jobb partján fekszik. Bihar vármegye névadója és első központja. Bihar vár Anonymus...

Augusztusi tematikus napunk az imáról, annak fontosságáról szól. Az imádkozó ember átadja magát az Istennek. Az imádkozó ember fogékony ember. Az imádkozó ember felel Isten szavára. A szüntelen...

„A művészet a hit szépségét fejezi ki és Isten teremtésének nagyságát hirdeti. Ezért, amikor egy műalkotásra vagy a természet csodájára rácsodálkozunk, felfedezzük, hogy minden dolog Őróla és szeretetéről beszél. Imádkozzunk...

1
2
3
4
2017. augusztus 15. , kedd

Imádság a Nagyboldogasszonyhoz

2017. augusztus 14. , hétfő

Bihar községközpont, Bihar megyében. Hegyközkovácsi tartozik hozzá. Nagyváradtól 12 km-re északra, a Kösmő-patak jobb partján fekszik. Bihar vármegye névadója és első központja. Bihar vár Anonymus elbeszélése szerint a honfoglalás előtt Ménmarót vezér kazárok lakta országának központja, Ménmarót vára volt.

2017. augusztus 8. , kedd

Biharpüspöki hajdani település Romániában, Bihar megyében, jelenleg Nagyvárad nyugati külvárosa. Az Árpád-kori település egykorú a váradi püspökség alapításával. 1273-ban már a káptalan és a püspök birtoka volt. 1278-ban Bertalan váradi püspök és királyi biztos Lóránt erdélyi vajdával és a tiszántúli részek nemeseivel itt tartott nagygyűlést.

2017. augusztus 8. , kedd

Augusztusi tematikus napunk az imáról, annak fontosságáról szól. Az imádkozó ember átadja magát az Istennek. Az imádkozó ember fogékony ember. Az imádkozó ember felel Isten szavára. A szüntelen imádkozó ember megújul. A remény forrása Jézus Krisztus, aki derűssé, békéssé és állhatatossá tesz az imádságban. 2017.

2017. augusztus 6. , vasárnap

„A művészet a hit szépségét fejezi ki és Isten teremtésének nagyságát hirdeti. Ezért, amikor egy műalkotásra vagy a természet csodájára rácsodálkozunk, felfedezzük, hogy minden dolog Őróla és szeretetéről beszél. Imádkozzunk korunk művészeiért, hogy tehetségük alkotásain keresztül, segítsenek abban, hogy mindenki felfedezze a teremtett világ szépségét!

2017. augusztus 5. , szombat

Juhász Gyula: A Tábor hegyén

Ez volt hegye az elragadtatásnak.
Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap,
Ünnepe az életnek, a csodának.

Aranyos arccal fölnézett a Mester,
Ruhája hónál tündöklőbb ezerszer,
Ó, ily fehér még nem volt eddig ember!

2017. augusztus 2. , szerda

Csík újjáalakult községei közül Csíkszentlélek az egyik leglátványosabban fejlődő település, mely Csíkszeredától 5 km-re délkeletre fekszik Hargita megyében. Csíkszentlélek községet négy település alkotja: Csíkszentlélek, Fitód, Csíkmindszent és Hosszúaszó. Alszeg, Boroszló, Fitód és Szentlélek nevű tízesei máig különállnak.

2017. augusztus 2. , szerda

Itt követhetik élő képpel is a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál eseményeit.